ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. ทำการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ  กรณีสินค้ามี size ให้เลือก ให้ทำการเลือก “Size” แล้วกดปุ่ม “หยิบใส่รถเข็น”

2.  หลังจากกดปุ่ม “หยิบใส่รถเข็น” แล้ว จะไปหน้า Checkout  กรณีมี Code ส่วนลด คุณสามารถกรอก Code ส่วนลดได้ที่ “รหัส่วนลด” เสร็จแล้วกดปุ่ม “ทำการสั่งซื้อสินค้า”

3. หน้าสำหรับจ่ายเงิน  ข้อมูลสำหรับจำเป็นต้องกรอก แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ ข้อมูลการจัดส่ง และวิธีการชำระเงิน  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ให้กดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อ” เสร็จเรียบร้อย

คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อได้จาก Email ที่ลงทะเบียน

เปลี่ยนสกุลเงิน