วิธีการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งในประเทศไทย

หลังจากลูกค้ายืนยันการโอนเงินแล้ว Walk Solution จะทำการจัดส่งทาง EMS ไปรษณีย์ไทย โดยจัดส่งทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ใช้เวลาในการส่ง 1-2 วัน

เปลี่ยนสกุลเงิน